• Cursussen

Cursussen

Toneelhuis LFA wilt toneel voor een grote groep mensen toegankelijk maken. Wij doen dit onder meer door goed te luisteren naar alle aangesloten toneelverenigingen in de provincie Limburg en betrokken te zijn bij alles wat zij doen. Ook worden nieuwe ontwikkelingen op theatergebied op de voet gevolgd. Toneelhuis LFA wil de amateurtoneelwereld zoveel mogelijk prikkelen en stimuleren op alle mogelijke gebieden. Of het nu gaat om een cursus speltraining, lichttechniek of grimeren. Met een gevarieerd cursusaanbod is Toneelhuis LFA een meerwaarde voor jou en jouw vereniging.

De cursussen die wij aanbieden zijn geen vastgeroeste dan wel oubollige lessen, maar trainingen en workshops die op maat gesneden worden voor de verschillende verenigingen en personen. Het toneelspectrum is zo groot dat er altijd ruimte blijft voor verbreding. Uiteindelijk zal het volgen van dergelijke cursussen ertoe bijdragen dat je meer plezier beleeft in het maken van toneel. Schroom dus niet om aan één van de cursussen deel te nemen en verbreed je horizon!

Pilot — Regeling eigen bijdrage voor 'LFA-cursus aan huis' verlaagd
Om toneelgezelschappen te stimuleren op artistiek vlak en de verenigingsbegroting te ontlasten, verlaagt Toneelhuis LFA per 1 januari 2017 het tarief van € 75,-- naar € 50,-- per cursusavond.

Ons cursusaanbod 
Cursus Grime (aan huis)
Diverse speltrainingen (aan huis)
Workshop Bewegingstheater (aan huis)

Cursusaanbod i.s.m. Theater de Garage — Venlo
Cursus Lichttechniek 
Cursus Toneelspelen voor beginners

Schrijf je hier in

Naam cursus
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email
Lid LFA
Ja
Nee
Aanmelden nieuwsbrief

Agenda

19 mei - 23 september 2018
Weg uit de Peel
De Theatermakers
De Limburgse en Brabantse Peel, 1915. Janneke droomt ervan om juf te worden en zo te ontsnappen aan het armoedige leven dat de meeste Peelbewoners leiden. Op haar favoriete plekje tussen de berkenbomen droomt ze over haar toekomst. >>
vanaf 24 mei 2018
Audities Passiespelen
Stichting Passiespelen Tegelen
AUDITIES TEKSTROLLEN PASSIESPELEN 2020 Nog een kleine twee jaar duurt het tot de première op zondag 10 mei 2020 van de Passiespelen 2020. Een quote van Abbie Chalgoum – hij speelde als nieuwkomer in 2015 de rol van Jezus en oogstte grote lof – over zijn ervaringen in 2015 en de weg daarheen:>>
8 juni - 19 oktober 2018
Broebels
Ann Philipsen en Mevrouw Nilsson
Broebels is een egodocument, vormgegeven in een afwisseling van bewegingsspel, muziek en (dialect)tekst. ?Na het overlijden van haar vader heeft bij Josje op 7-jarige leeftijd, de overtuiging postgevat dat ze het alleen moest redden. Rond haar veertigste levensjaar een confrontatie met de (toen) afwezige moeder. Een ongemakkelijke confrontatie met Ann. Voor de moeder, schuldgevoel en een nieuwe overtuiging: ‘dat ik een slechte moeder ben’.>>