• Auteursrechten afdragen verplicht?

Auteursrechten afdragen verplicht?

De wet is duidelijk: Als je als toneelvereniging een toneelstuk gaat opvoeren, geschreven door een auteur, ben je verplicht auteursrechten af te dragen. De vereniging zal zich ten alle tijden moeite moeten doen om de auteursrechthebbende te achterhalen. Hoe hoog het bedrag is dat je moet betalen, wat er in dat bedrag is opgenomen, en welk bureau dit bedrag mag innen, is soms onduidelijk. In tegenstelling tot België, waar de overheid de inning van de rechten verzorgt, staat de wetgever in Nederland toe dat commerciële bureaus - waarvan Stichting Bredero en IBVA bv de bekendste zijn- de rechten innen en daar 15% of meer bemiddelingsfee voor vragen.

Belgische bureaus zoals SABBAM en SACD kunnen geen rechten innen voor in Nederland op te voeren stukken. De stukken van de Belgische uitgeverij ALMO worden in Nederland veelal geïnd door IBVA. De inning van de rechten worden dan doorgeschoven, terwijl ALMO wel haar percentage er tussen zet. Het is al eens voorgekomen, dat er auteursrechten moesten worden afgedragen over een stuk van een Engelse auteur. Daar zat eerst de agent van de Engelse auteur tussen met zijn percentage, dan uitgeverij ALMO met haar percentage en vervolgens nog eens IBVA met hun percentage. Kennen jullie het nog van Wim Sonneveld? ( "… En allemaal mee-eten…") Het voelt erg oneerlijk, en het lijkt op scheefgroei, van de Nederlandse wet mag het allemaal.

Als je van plan bent een stuk te kiezen, is het verstandig om meteen contact op te nemen met het bureau of de uitgeverij die in het boekje vermeld staat. Daar kun je je vragen stellen wie de auteursrechten mag innen en de hoogte van de opvoeringrechten. Op deze manier voorkom je dat, midden in de repetitieperiode, blijkt dat je het stuk helemaal niet mag spelen of dat de kosten enorm hoog zijn, zoals in het geval van bijvoorbeeld de stukken van Woody Allen. Veel verenigingen proberen onder de verplichting om rechten te betalen uit te komen, omdat deze over het algemeen een flinke aanslag doen op de financiën van de club. Heel begrijpelijk, maar ook risicovol. Sinds het internet er is, is het voor bovengenoemde bureaus niet meer heel lastig om te zien welk stuk een vereniging speelt. Voor je het weet, ligt er een factuur op de mat van de afdracht van de auteursrechten, vermeerderd met een boete.

 De advocaat van Toneelhuis LFA zegt hierover het volgende:

"Als er inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten heeft de auteursrechthebbende verschillende mogelijkheden. Hij kan een verbod vragen om de uitvoering te doen, maar hij kan ook schadevergoeding eisen. Hoeveel die schadevergoeding is bepaalt uiteindelijk de rechter. Het is niet ongebruikelijk in de auteursrechtwereld om bij een inbreuk meer te eisen dan wanneer er van tevoren toestemming zou zijn gevraagd en een verdubbeling ervan is bepaald niet ongebruikelijk. Dat wordt dan als een soort straf gezien voor het niet regelen van de rechten. Mijn advies is dus om die "boete" te betalen en de verenigingen er nogmaals op te wijzen dat het van groot belang is om van tevoren de auteursrechten te regelen omdat ze anders achteraf te maken krijgen met onplezierig hoge vorderingen."