• Berichtgeving sluiting Kledingcentrale

Berichtgeving sluiting Kledingcentrale

Gepubliceerd: oktober 2015

De Kledingcentrale van Toneelhuis LFA sluit haar deuren per 1 december 2015

De Kledingcentrale van Toneelhuis LFA sloot per 1 december 2015 haar deuren. Aan dit besluit gingen de nodige hoofdbrekens vooraf. 

Uit cijfermatig onderzoek over de jaren 2012, 2013 en 2014 bleek dat slechts een klein percentage van de leden van Toneelhuis LFA op enig moment gebruik maakte van de faciliteiten van de Kledingcentrale. Het bestuur van Toneelhuis LFA constateerde dat daarmee de verhouding t.o.v. de investering die er gedaan werd om de Kledingcentrale draaiende te houden, zoek was. Wij zien het als een belangrijke verantwoordelijkheid om de aan Toneelhuis LFA toegekende provinciale gelden en afdrachten op een zo optimaal mogelijke manier bij zo een groot mogelijk gedeelte van het Limburgse amateurtoneelveld terecht te laten komen. De bovengenoemde investering was voor Toneelhuis LFA daarom niet langer een verstandige en het bestuur zag zich genoodzaakt om deze beslissing te nemen.

Toneelhuis LFA beseft dat met het sluiten van de Kledingcentrale een bijzonder verhuurpunt in Limburg wegvalt. Met de vrijwilligers van de Kledingcentrale en met de gemeente Sittard-Geleen is gezocht naar alternatieve oplossingen, maar deze deden zich helaas niet concreet voor. Nadat het besluit rondom de Kledingcentrale werd gecommuniceerd met de bij Toneelhuis LFA aangesloten verenigingen riep het bestuur op tot het inzenden van ideeën over het mogelijk anders voortzetten van de diensten van de Kledingcentrale. Hierop kwamen enkele interessante reacties binnen. Momenteel toetst het bestuur deze op haalbaarheid en neemt zij deze mee bij haar aanpak van de ontmanteling van de huidige centrale en het in gang zetten van een te bepalen constructief alternatief. 

Tenslotte willen wij onze grote dank uitspreken naar alle vrijwilligsters die gedurende lange tijd de Kledingcentrale bestierden en het amateurtoneelveld op betrokken wijze ondersteunden met raad en daad. En met naald en draad. Wij beseffen dat de sluiting van de Kledingcentrale voor hen en sommigen van onze leden zoveel meer is dan enkel een zakelijke besluit.

Vriendelijke groet,

bestuur Toneelhuis LFA
Jos Bessems, Jos Jonkers, John de Jongh


Agenda

26 april - 24 november 2019
Broelof
Toneelgroep de Bron (Noorbeek)
Hiep, hiep, hoera! Marie en Jacob zijn zjus merriet, nèt getrouwd en ze geven een uitbundig huwelijksfeest. Ze vieren echter niet alleen de liefde, maar ook het leven. Over 5 maanden zijn ze niet meer met hun tweeën, maar met hun drieën. Dubbel feest. Het huwelijk is tot in de puntjes voorbereid. >>