• Berichtgeving sluiting Kledingcentrale

Berichtgeving sluiting Kledingcentrale

Gepubliceerd: oktober 2015

De Kledingcentrale van Toneelhuis LFA sluit haar deuren per 1 december 2015

De Kledingcentrale van Toneelhuis LFA sloot per 1 december 2015 haar deuren. Aan dit besluit gingen de nodige hoofdbrekens vooraf. 

Uit cijfermatig onderzoek over de jaren 2012, 2013 en 2014 bleek dat slechts een klein percentage van de leden van Toneelhuis LFA op enig moment gebruik maakte van de faciliteiten van de Kledingcentrale. Het bestuur van Toneelhuis LFA constateerde dat daarmee de verhouding t.o.v. de investering die er gedaan werd om de Kledingcentrale draaiende te houden, zoek was. Wij zien het als een belangrijke verantwoordelijkheid om de aan Toneelhuis LFA toegekende provinciale gelden en afdrachten op een zo optimaal mogelijke manier bij zo een groot mogelijk gedeelte van het Limburgse amateurtoneelveld terecht te laten komen. De bovengenoemde investering was voor Toneelhuis LFA daarom niet langer een verstandige en het bestuur zag zich genoodzaakt om deze beslissing te nemen.

Toneelhuis LFA beseft dat met het sluiten van de Kledingcentrale een bijzonder verhuurpunt in Limburg wegvalt. Met de vrijwilligers van de Kledingcentrale en met de gemeente Sittard-Geleen is gezocht naar alternatieve oplossingen, maar deze deden zich helaas niet concreet voor. Nadat het besluit rondom de Kledingcentrale werd gecommuniceerd met de bij Toneelhuis LFA aangesloten verenigingen riep het bestuur op tot het inzenden van ideeën over het mogelijk anders voortzetten van de diensten van de Kledingcentrale. Hierop kwamen enkele interessante reacties binnen. Momenteel toetst het bestuur deze op haalbaarheid en neemt zij deze mee bij haar aanpak van de ontmanteling van de huidige centrale en het in gang zetten van een te bepalen constructief alternatief. 

Tenslotte willen wij onze grote dank uitspreken naar alle vrijwilligsters die gedurende lange tijd de Kledingcentrale bestierden en het amateurtoneelveld op betrokken wijze ondersteunden met raad en daad. En met naald en draad. Wij beseffen dat de sluiting van de Kledingcentrale voor hen en sommigen van onze leden zoveel meer is dan enkel een zakelijke besluit.

Vriendelijke groet,

bestuur Toneelhuis LFA
Jos Bessems, Jos Jonkers, John de Jongh


Agenda

10 mei - 8 augustus 2020
Hem Achterna, een Passiespel
Stichting Passiespelen Tegelen (Tegelen)
Leidraad is (en blijft) het verhaal over de laatste dagen van Jezus; van zijn glorieuze intocht in Jeruzalem en het laatste avondmaal tot zijn dood aan het kruis en uiteindelijk zijn verrijzenis.>>
Najaar 2020
In het Tuinhuis - VERPLAATST
Toneelgroep Papaver
“Ik dacht dat ik hier rust zou vinden met wuivende palmbomen en een oceaan zover het oog reikt maar jij houdt niet van de oceaan.” Moeders en dochters, potentiële minnaars, een uitbundige Mexicaanse schoonfamilie en de eigenaresse van de oesterbar, allemaal hebben ze hun dromen en verwachtingen die niet lijken te stroken met die van de ander.>>
2020
Broeders bij nonnen waar zijn we aan begonnen -VERPLAATST
Theatergroep De Kameleon (Baarlo)
Vroeger sprak men over het ‘Rijke Roomse’ leven. Die tijd ligt al een tijdje achter ons. Ook het klooster van moeder-overste Braspenning heeft moeite om het hoofd boven water te houden en is er weinig over van het ‘Rijke’ leven. >>
2020/2021
Allo Allo - VERPLAATST
Toneelvereniging Grikon (Griendtsveen)
Bijna iedereen kent Allo Allo. De Britse komische serie die op tv werd uitgezonden. Van de serie werd een toneeluitvoering gemaakt. Net zoals in de tv serie fungeert het café van René en Edith als decor voor een klunzig Frans verzet, een lustoord van de Duitse bezetters en een plek voor de geheime affaires van René. >>
23 oktober - 1 november 2020
SPOKEN niet die van Ibsen - VERPLAATST
Toneelgroep Facet (Geleen)
In een wereld waar spoken bestaan moeten 6 spoken vechten tegen vooroordelen en misverstanden, mislukte ambities, uit elkaar spattende dromen en het oprukkende individualisme, om hun dagelijks bestaan te leiden. >>