• Bestuur Toneelhuis LFA

Bestuur Toneelhuis LFA

VISIEDOCUMENT 2018 „LIMBURG HARDOP LATEN DROMEN“
Toneelhuis LFA heeft haar plannen voor de nabije toekomst samengevat in een visiedocument.
Klik hier om dit visieplan te lezen.

VACATURE 
Het bestuur van Toneelhuis LFA zoekt nieuwe bestuursleden om amateurtoneel prominenter op de Limburgse kaart te zetten. Ben jij geïnteresseerd?
Klik dan hier om de profielschets te lezen.

 

Contact
Zoekt u contact met het bestuur? Mail dan naar bestuur@toneelhuislfa.nl 
Telefonisch is het bestuur bereikbaar via: 06 36 28 72 67
Om in contact te komen met individuele bestuursleden, kunt u onderstaand op de desbetreffende naam klikken.

Pieter Ritzen | interim-voorzitter (vacature voorzitterschap)

  • Communicatie
  • Toneelinhoudelijke zaken

Koos Vaes | secretaris 

  • Eerste aanspreekpunt verenigingen
  • Jureringen

Jo Rubberg | penningmeester en juridisch adviseur

  • Financiën
  • Juridische kwesties
  • Advies subsidieverzoeken

Joyce Verheijden-Stultiens | bestuurslid

  • JongLFA
  • TheaDOOR
 

 


Agenda

10 mei - 8 augustus 2020
Hem Achterna, een Passiespel
Stichting Passiespelen Tegelen (Tegelen)
Leidraad is (en blijft) het verhaal over de laatste dagen van Jezus; van zijn glorieuze intocht in Jeruzalem en het laatste avondmaal tot zijn dood aan het kruis en uiteindelijk zijn verrijzenis.>>
1 - 8 november 2020
Ik ben Alexander - VERPLAATST
Toneelvereniging C.O.M. Meijel (Meijel)
De net afgestudeerde Chris trekt de wijde wereld in, zich loswringend van verwachtingen, status en materialisme. Zijn ultieme doel is om zich terug te trekken in de wilde natuur, Alaska! Alwaar hij in alle vrijheid tot zichzelf kan komen. >>