• Bestuur Toneelhuis Limburg

Bestuur Toneelhuis Limburg

VACATURE | KOM JIJ ONS BESTUUR VERSTERKEN?
Het bestuur van Toneelhuis Limburg zoekt nieuwe bestuursleden om amateurtoneel prominenter op de Limburgse kaart te zetten. Ben jij geïnteresseerd?
Klik dan hier om de profielschets te lezen.


VISIEDOCUMENT 2018 „LIMBURG HARDOP LATEN DROMEN“

Toneelhuis Limburg heeft haar plannen voor de nabije toekomst samengevat in een visiedocument.
Klik hier om dit visieplan te lezen.

CONTACT
Zoekt u contact met het bestuur? Mail dan naar bestuur@toneelhuislfa.nl 
Telefonisch is het bestuur bereikbaar via: 06 36 28 72 67

BESTUUR

Koos Vaes | secretaris 

  • Communicatie
  • Jureringen/Aovend van 't Muulke

Jo Rubberg | penningmeester en juridisch adviseur

  • Financiën
  • Juridisch advies

Joyce Verheijden-Stultiens | bestuurslid

  • TheaDOOR

Kees Beckeringh | bestuurslid

  • Algemeen

Pieter Ritzen | adviseur

STATUTEN 
Klik hier om de statuten van onze stichting te lezen

ONZE SAMENWERKING MET HUIS VOOR DE KUNSTEN LIMBURG
Toneelhuis Limburg werkt nauw samen met het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond. Het Huis geeft advies en ondersteunt bij de uitvoering van diverse werkzaamheden van Toneelhuis Limburg.

Secretariaat:
Voor algemene informatie en/of vragen over het lidmaatschap, insignes & oorkondes, e.d kun je terecht bij het secretariaat. Je krijgt dan een medewerker van het Huis te spreken. Bereikbaar via E info@toneelhuislfa.nl of T 0475 399 299

Inhoudelijke vragen?
Neem dan contact op met Chantal Lambie, consulent theater / consulent fondswerving bij Huis voor de Kunsten Limburg. Bereikbaar via E chantallambie@hklimburg.nl of T 0475 399 293.