• IBVA en Bredero - je ontvangt een factuur van beide bureaus?

IBVA en Bredero - je ontvangt een factuur van beide bureaus?

Dikwijls ontvangt Toneelhuis LFA de vraag: ‘Onze toneelvereniging heeft van zowel IBVA als Stg. Bredero een factuur voor het betalen van auteursrechten ontvangen. Beide bureaus claimen de rechten van het toneelstuk te hebben dat wij binnenkort gaan uitvoeren. Aan welk bureau dienen wij te betalen?’ In dit geval claimen beide bureaus de rechthebbenden te vertegenwoordigen. Dit leidt veelal tot grote verwarring bij de verenigingen. Want aan welke instantie dient nu betaald te worden? Ten aanzien van deze situatie heeft de rechter gesteld dat indien een toneelvereniging gerede twijfel heeft, welk bureau bepaalde auteursrechten in beheer heeft, de toneelvereniging gerechtigd is te vragen naar bewijs van toestemming van de auteur om de rechten te mogen innen in Nederland. In het geval dat twee bureaus beiden claimen de rechten te bezitten, hoeft de vereniging niets te betalen.

Advies 
Toelichting:
bureau X = bureau dat vermeld staat in tekstboekje als rechtmatige vertegenwoordiger van de auteursrechten
bureau Y = bureau dat niet vermeld staat als rechtmatige vertegenwoordiger, maar toch een factuur stuurt


Wanneer jullie vereniging geconfronteerd wordt met dergelijke verwarring adviseert Toneelhuis LFA het volgende: kijk in het tekstboekje welk bureau vermeld staat als vertegenwoordiger van auteursrechthebbende. Als een dergelijke bureau vermeld staat, mag je er naar redelijkheid vanuit gaan dat dit bureau X de juiste instantie is waaraan jouw vereniging rechten dient af te dragen. In het geval dat het bureau niet vermeld staat, dan adviseren we om bij beide bureaus na te vragen wie de rechten van het desbetreffende stuk beheerd.

Stuur vervolgens een brief naar het bureau Y dat claimt de rechten te hebben maar niet vermeld staat in het tekstboekje. In deze brief vermeldt u dat u de auteursrechten reeds voldaan heeft aan de in het tekstboekje vermeld bureau X. Tevens doe je  in deze brief het verzoek aan bureau Y om een kopie te overleggen van de schriftelijke toestemming die de auteur (of diens erven) heeft gegeven om de auteursrechten te mogen innen. Je plaatst hierbij de opmerking dat indien bureau Y deze stukken overlegd, je dan pas de situatie voldoende kunt beoordelen.

Vervolgens schrijf je eenzelfde brief aan bureau X, waarin je uitlegt dat jullie vereniging de factuur voor de rechten reeds betaald heeft, en dat je nu een factuur van bureau Y hebt ontvangen. Je legt uit dat er nu gerede twijfel bij de verenigin is ontstaan over het feit of bureau X wel daadwerkelijk de toestemming van de auteur heeft. Je vraagt derhalve om het bewijs te overleggen dat bureau X van de auteur (of diens erven) de toestemming heeft gekregen om in Nederland de rechten te innen. Daarvan zal bureau X een schriftelijk bewijs moeten overleggen.

Wat te doen als een bureau de noodzakelijke stukken niet kan overleggen? Of er andere vraagtekens rijzen? In al deze gevallen kun je altijd contact met ons opnemen. Wij nemen dan de bemiddeling op ons, zelfs als een gang naar de rechter noodzakelijk blijkt.
 


 


Agenda

8 september 2018 - 23 januari 2019
Cloaca
Toneelgroep Blik (Maastricht)
Toneelgroep Blik speelt ook dit najaar het lovend ontvangen stuk Cloaca. Cloaca gaat over vier studievrienden die door omstandigheden worden herenigd. Oude tijden herleven, maar dit geluk duurt niet lang. Het toneelstuk legt bedorven relaties tussen mensen bloot. Vriendschap is ‘een pakketje schroot, met een dun laagje chroom’. >>
5 januari - 31 maart 2019
Oude liefde roest niet
Toneelvereniging Ongeros (Amstenrade)
In een rustig dorpje in Limburg, woont Kaat met haar zoon Pieter op een boerderij. Ze besluiten het tuinhuis als Bed & Breakfast om te toveren om zo de stilte in huis te doorbreken en een extra zakcentje te verdienen. De eerste drie gasten, oma, dochter en kleindochter staan al snel voor de deur.>>
26 januari 2019
Het geheugen van water
De Torenspelers (Theater de Garage, Venlo)
Het verhaal van drie zussen die ieder hun eigen weg zijn gegaan en nu terugkeren naar het huis waar ze opgroeiden voor de begrafenis van hun moeder. Ze herleven oude rolpatronen en jeugdherinneringen komen bovendrijven. De grote hoeveelheid whisky en marihuana die ze tot zich nemen leidt tot hilarische taferelen en oud zeer en geheimen worden blootgelegd .Hun partners proberen de controle te houden maar wakkeren het vuur alleen maar aan. >>
22 maart - 7 april 2019
Gouwe Hendjes
Limburgs Toneel Sittard
Speciaal voor John Kraaijkamp schreef Haye van der Heyden het stuk `Gouwe handjes`. Het verhaal gaat over Louis, die een neus heeft voor wat vrouwen denken, voelen en mooi vinden. Hiermee is hij rijk geworden, want zijn geurlijn, sportbh`s en serreplanten vinden bij de dames gretig aftrek. Wanneer zijn jongere tweede vrouw plotseling overlijdt, neemt zijn leven een onverwachte wending. >>
12 - 14 april 2019
De Drie Witte Berken
Toneelvereniging Mimus Tienray
Boer Basting is eigenaar van Camping “De drie Witte Berken”. Hij wil de camping over doen aan zijn zoon Harm die pas is getrouwd met Isabel. Ze worden bij de exploitatie geholpen door Jannie Schrijns. Ook hebben ze goede contacten met de buren, Onne Bolkema en Bregje de Ruijter. Samen runnen Onne en Bregje een kalkoenfarm.>>