• IBVA en Bredero - je ontvangt een factuur van beide bureaus?

IBVA en Bredero - je ontvangt een factuur van beide bureaus?

Dikwijls ontvangt Toneelhuis LFA de vraag: ‘Onze toneelvereniging heeft van zowel IBVA als Stg. Bredero een factuur voor het betalen van auteursrechten ontvangen. Beide bureaus claimen de rechten van het toneelstuk te hebben dat wij binnenkort gaan uitvoeren. Aan welk bureau dienen wij te betalen?’ In dit geval claimen beide bureaus de rechthebbenden te vertegenwoordigen. Dit leidt veelal tot grote verwarring bij de verenigingen. Want aan welke instantie dient nu betaald te worden? Ten aanzien van deze situatie heeft de rechter gesteld dat indien een toneelvereniging gerede twijfel heeft, welk bureau bepaalde auteursrechten in beheer heeft, de toneelvereniging gerechtigd is te vragen naar bewijs van toestemming van de auteur om de rechten te mogen innen in Nederland. In het geval dat twee bureaus beiden claimen de rechten te bezitten, hoeft de vereniging niets te betalen.

Advies 
Toelichting:
bureau X = bureau dat vermeld staat in tekstboekje als rechtmatige vertegenwoordiger van de auteursrechten
bureau Y = bureau dat niet vermeld staat als rechtmatige vertegenwoordiger, maar toch een factuur stuurt


Wanneer jullie vereniging geconfronteerd wordt met dergelijke verwarring adviseert Toneelhuis LFA het volgende: kijk in het tekstboekje welk bureau vermeld staat als vertegenwoordiger van auteursrechthebbende. Als een dergelijke bureau vermeld staat, mag je er naar redelijkheid vanuit gaan dat dit bureau X de juiste instantie is waaraan jouw vereniging rechten dient af te dragen. In het geval dat het bureau niet vermeld staat, dan adviseren we om bij beide bureaus na te vragen wie de rechten van het desbetreffende stuk beheerd.

Stuur vervolgens een brief naar het bureau Y dat claimt de rechten te hebben maar niet vermeld staat in het tekstboekje. In deze brief vermeldt u dat u de auteursrechten reeds voldaan heeft aan de in het tekstboekje vermeld bureau X. Tevens doe je  in deze brief het verzoek aan bureau Y om een kopie te overleggen van de schriftelijke toestemming die de auteur (of diens erven) heeft gegeven om de auteursrechten te mogen innen. Je plaatst hierbij de opmerking dat indien bureau Y deze stukken overlegd, je dan pas de situatie voldoende kunt beoordelen.

Vervolgens schrijf je eenzelfde brief aan bureau X, waarin je uitlegt dat jullie vereniging de factuur voor de rechten reeds betaald heeft, en dat je nu een factuur van bureau Y hebt ontvangen. Je legt uit dat er nu gerede twijfel bij de verenigin is ontstaan over het feit of bureau X wel daadwerkelijk de toestemming van de auteur heeft. Je vraagt derhalve om het bewijs te overleggen dat bureau X van de auteur (of diens erven) de toestemming heeft gekregen om in Nederland de rechten te innen. Daarvan zal bureau X een schriftelijk bewijs moeten overleggen.

Wat te doen als een bureau de noodzakelijke stukken niet kan overleggen? Of er andere vraagtekens rijzen? In al deze gevallen kun je altijd contact met ons opnemen. Wij nemen dan de bemiddeling op ons, zelfs als een gang naar de rechter noodzakelijk blijkt.
 


 


Agenda

Najaar 2020
In het Tuinhuis - VERPLAATST
Toneelgroep Papaver
“Ik dacht dat ik hier rust zou vinden met wuivende palmbomen en een oceaan zover het oog reikt maar jij houdt niet van de oceaan.” Moeders en dochters, potentiële minnaars, een uitbundige Mexicaanse schoonfamilie en de eigenaresse van de oesterbar, allemaal hebben ze hun dromen en verwachtingen die niet lijken te stroken met die van de ander.>>
2020
Broeders bij nonnen waar zijn we aan begonnen -VERPLAATST
Theatergroep De Kameleon (Baarlo)
Vroeger sprak men over het ‘Rijke Roomse’ leven. Die tijd ligt al een tijdje achter ons. Ook het klooster van moeder-overste Braspenning heeft moeite om het hoofd boven water te houden en is er weinig over van het ‘Rijke’ leven. >>
2020/2021
Allo Allo - VERPLAATST
Toneelvereniging Grikon (Griendtsveen)
Bijna iedereen kent Allo Allo. De Britse komische serie die op tv werd uitgezonden. Van de serie werd een toneeluitvoering gemaakt. Net zoals in de tv serie fungeert het café van René en Edith als decor voor een klunzig Frans verzet, een lustoord van de Duitse bezetters en een plek voor de geheime affaires van René. >>
23 oktober - 1 november 2020
SPOKEN niet die van Ibsen - VERPLAATST
Toneelgroep Facet (Geleen)
In een wereld waar spoken bestaan moeten 6 spoken vechten tegen vooroordelen en misverstanden, mislukte ambities, uit elkaar spattende dromen en het oprukkende individualisme, om hun dagelijks bestaan te leiden. >>
30 oktober - 7 november 2020
Tel oet dien winst - VERPLAATST
Toneelvereniging Ongerein Linne
Een brave kantoorbediende komt op een dag thuis met het verkeerde koffertje. In plaats van een boterham kaas-tomaat zit er 2,7 miljoen euro in. Die ontdekking vormt het begin van een dolle avond boordevol persoonsverwisselingen en onverwachte wendingen.>>