• Lid worden

Lid worden

Nieuwe structuur lidmaatschappen

dd. 25 februari 2021

In de nieuwe statuten van Toneelhuis Limburg is ook de nieuwe lidmaatsschapsstructuur opgenomen. Het bestuur heeft deze structuur aangepast omdat er op basis van vragen van leden en aspirant-leden te veel onduidelijk was over het statuut ‘lid zijn’ en welke voorwaarden en diensten daaraan gekoppeld waren. Officieel kun je geen lid zijn van een stichting, maar je kunt wel als “aangeslotene” gebruik maken van de diensten. Gemakshalve praten we verder afwisselend over leden en aangeslotenen.

We hebben de aangeslotenen in drie categorieën verdeeld.
 
Aangeslotene bij Toneelhuis Limburg:
Zijn jullie een amateurtoneelgezelschap (vereniging of stichting) of ben je als individu actief op het gebied van amateurtoneel in Limburg? Dan betaal je per kalenderjaar € 75,- en kun je als lid gebruikmaken van onze diensten: Kennis, Netwerk, Communicatie en Eventueel Reductie.

Partner van Toneelhuis Limburg:
Theater, podium, kunstencentrum of andere culturele instelling? Dan betaal je per kalenderjaar € 75,-. Als partner heb je daarmee toegang tot de diensten Netwerk en Communicatie.

Vriend van Toneelhuis Limburg: 
Vrienden zijn natuurliijke personen die geen commerciële of vergelijkbare activiteiten ontplooien zoals de verenigingen, stichtingen, zzp'ers of theaters die aangesloten lid zijn geworden. Wil je als regisseur opgenomen worden in onze regisseursbank dan verwachten we ook dat je je zelf aanmeldt als Vriend. Als Vriend betaal je € 20,- per kalenderjaar en steun je het Limburgse amateurtoneel. Je ontvangt dan onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor evenementen van Toneelhuis Limburg.

 

Wat kunnen we concreet voor jou betekenen?
Bekijk hier ons actuele dienstenaanbod.


Voorwaarden:

  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari of vanaf de datum van betaling lidmaatschap tot 31 december van het betreffende kalenderjaar.
  • Een lidmaatschap kan het hele jaar door afgesloten worden. Het lidmaatschapsbedrag blijft hetzelfde.
  • Indien het lidmaatschap niét opgezegd wordt voor 1 oktober, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor het daaropvolgende kalenderjaar.
  • Lidmaatschapsgeld kan uitsluitend voldaan worden via automatische incasso.
  • Bij het aangaan van een lidmaatschap wordt uw emailadres gelinkt aan de ledenlogin op de website* van Toneelhuis Limburg. Hiermee kunt u inloggen en werken in deze digitale omgeving. Dit geldt niet voor ‘Vriend van Toneelhuis Limburg’.
  • De verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van uw ledenlogin ligt bij het lid.

 

 

Lid worden van Toneelhuis LFA

Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email
Betalen is uitsluitend mogelijk via een automatische incasso
Machtiging
Upload foto
Aanmelden nieuwsbrief