• Op zoek naar nieuwe bestuurs- of regioteamlid!

Op zoek naar nieuwe bestuurs- of regioteamlid!

Versterk jij onze inzet voor het Limburgse toneel?
Toneelverenigingen en makers ondersteunen, adviseren, inspireren en verbinden: dat is de missie van Toneelhuis LFA. Weten wat er gebeurt in de regio, en waar we aandacht aan dienen te besteden. Omdat we Toneelhuis LFA zijn, dé koepel voor amateurtheater in Limburg.

Voel je het al kriebelen? Lees gerust door, want misschien ben jij wel ons nieuwe bestuurs- of regioteamlid!

Versterking gezocht!
Toneelhuis LFA verwelkomt graag ruimdenkende en gedreven mensen in haar bestuur of in een van de regioteams die de liefde voor theater met elkaar willen delen, vormgeven en uitdragen. En dat in een gezonde mix van leeftijd, gender en herkomst. 

Voortdurend werken om het Limburgse amateurtheater te laten groeien. Dat doen we samen, gericht op de toekomst om het theater in Limburg belangrijker te maken.

Ben jij die versterking?
Daarvoor zijn mensen nodig. Handen om werk te verrichten, hoofden om ideeën op te doen. Het is daarom dat we deze oproep doen, want we merken als bestuur van Toneelhuis LFA dat we handen en hoofden tekort komen. We zijn op zoek naar aanspreekpunten, verbinders, creatieve geesten en aanpakkers. Dat kan als bestuurslid, maar we bieden ook mogelijkheden om in verschillende regioteams werk te verrichten voor het Limburgse amateurtoneel.

Bezielend theater is onmisbaar voor onze samenleving. Daarom begeleiden en ondersteunen wij Limburgse theateramateurs vanuit een open huis naar bewuste keuzes op het gebied van spel, productie en samenwerking, zodat zij hun publiek in toenemende mate raken, vermaken en nieuwsgierig maken. Kom jij ons daarin helpen?

Neem contact op!
Meer info nodig of zin in een gesprek? Neem gerust contact op met bestuursleden Pieter Ritzen en Koos Vaes via bestuur@toneelhuislfa.nl

 


Agenda

10 mei - 8 augustus 2020
Hem Achterna, een Passiespel
Stichting Passiespelen Tegelen (Tegelen)
Leidraad is (en blijft) het verhaal over de laatste dagen van Jezus; van zijn glorieuze intocht in Jeruzalem en het laatste avondmaal tot zijn dood aan het kruis en uiteindelijk zijn verrijzenis.>>
1 - 8 november 2020
Ik ben Alexander - VERPLAATST
Toneelvereniging C.O.M. Meijel (Meijel)
De net afgestudeerde Chris trekt de wijde wereld in, zich loswringend van verwachtingen, status en materialisme. Zijn ultieme doel is om zich terug te trekken in de wilde natuur, Alaska! Alwaar hij in alle vrijheid tot zichzelf kan komen. >>