• Visieplan 'Limburg Hardop Laten Dromen'

Visieplan 'Limburg Hardop Laten Dromen'

Roermond, 12 juni 2018

De afgelopen periode heeft het bestuur van Toneelhuis LFA in samenwerking met een aantal leden en externe adviseurs uit theater- en bedrijfswereld,  achter de schermen gewerkt aan een visieplan waarmee we vooruitblikken op de toekomst van theater in Limburg.

We hebben het concept visieplan vervolgens voorgelegd aan onze leden tijdens speciale visieplan-bijeenkomsten. De opmerkingen van de leden zijn vervolgens weer in het plan verwerkt.

In dit plan staan diverse ambities (op theater- en organisatieniveau) en projecten geformuleerd waarmee Toneelhuis LFA de komende jaren het Limburgse amateurtoneelveld wilt ondersteunen, stimuleren en prikkelen. 

Dit visieplan kwam enerzijds tot stand door de wens van het Toneelhuis LFA zelf om nadrukkelijk(er) in te spelen en aan te sluiten bij A. trends en ontwikkeling in de culturele sector en B om gehoor en vorm te geven aan de opmerkingen, aanbevelingen, kritiek en aanmoedigingen die we vanuit het werkveld krijgen; anderzijds was het een nadrukkelijke opdracht van Provincie Limburg om deze ideeën en gedachten vorm te geven in een concreet beleidsplan.

Op 11 maart jl. diende Toneelhuis LFA dit plan in het Provincie Limburg. De Provincie Limburg heeft einde mei goedkeuring gegeven aan het plan. Daaruit voortvloeiend gaan we in gesprek met het Huis voor de Kunsten over de organisatorische en inhoudelijke vertaling van deze visie naar de onderlinge samenwerking.

Graag delen we dit plan met u!

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen/opmerkingen of ideeën/suggesties die u graag met ons wilt delen, dan horen wij deze heel graag.
Mail naar > info@toneelhuislfa.nl

Theater maak je immers samen!

Met vriendelijke groet,
Toneelhuis LFA / bestuur

 


Agenda

10 mei - 8 augustus 2020
Hem Achterna, een Passiespel
Stichting Passiespelen Tegelen (Tegelen)
Leidraad is (en blijft) het verhaal over de laatste dagen van Jezus; van zijn glorieuze intocht in Jeruzalem en het laatste avondmaal tot zijn dood aan het kruis en uiteindelijk zijn verrijzenis.>>
Najaar 2020
In het Tuinhuis - VERPLAATST
Toneelgroep Papaver
“Ik dacht dat ik hier rust zou vinden met wuivende palmbomen en een oceaan zover het oog reikt maar jij houdt niet van de oceaan.” Moeders en dochters, potentiële minnaars, een uitbundige Mexicaanse schoonfamilie en de eigenaresse van de oesterbar, allemaal hebben ze hun dromen en verwachtingen die niet lijken te stroken met die van de ander.>>
2020
Broeders bij nonnen waar zijn we aan begonnen -VERPLAATST
Theatergroep De Kameleon (Baarlo)
Vroeger sprak men over het ‘Rijke Roomse’ leven. Die tijd ligt al een tijdje achter ons. Ook het klooster van moeder-overste Braspenning heeft moeite om het hoofd boven water te houden en is er weinig over van het ‘Rijke’ leven. >>
2020/2021
Allo Allo - VERPLAATST
Toneelvereniging Grikon (Griendtsveen)
Bijna iedereen kent Allo Allo. De Britse komische serie die op tv werd uitgezonden. Van de serie werd een toneeluitvoering gemaakt. Net zoals in de tv serie fungeert het café van René en Edith als decor voor een klunzig Frans verzet, een lustoord van de Duitse bezetters en een plek voor de geheime affaires van René. >>
23 oktober - 1 november 2020
SPOKEN niet die van Ibsen - VERPLAATST
Toneelgroep Facet (Geleen)
In een wereld waar spoken bestaan moeten 6 spoken vechten tegen vooroordelen en misverstanden, mislukte ambities, uit elkaar spattende dromen en het oprukkende individualisme, om hun dagelijks bestaan te leiden. >>